PreParanoia - Language: Norwegian

Per Thorsheim - PreParanoia

Sikkerhet i det store bildet - Roller og ansvar

Per Thorsheim vil presentere fra CISM sertifiseringens første domene om Information Security Governance. Sesjonen blir interaktiv, med diskusjon, spørsmål og oppgaveløsning underveis. Presentasjonen gir også informasjon om CISM sertifiseringen, og hvordan kurs, eksamen og sertifisering gjennomføres.

PreParanoia Program 2018