PreParanoia - Language: Norwegian

Fredrik Galtung - PreParanoia

Fredrik Galtung er senior rådgiver med over 30 års erfaring innen IT drift, ledelse, informasjonssikkerhet, beredskap, hendelseshåndtering, og øvelser for en rekke bransjer.

Fredrik har over 4 års erfaring som mellomleder i et internasjonalt selskap, med ansvar for IT og informasjonssikkerhet for 22 land i Nord Øst Europa, inkludert sourcing, kravstillelse, beredskap, håndtering av industrispionasje, og globalisering av IT tjenesteleveranser. Sammen med Hans Peter har Fredrik startet fagnettverket Business Resilience Network med fokus på beredskap, krisehåndtering og øvelser

Fredrik vil på PreParanoia holde workshopen: Øvelse gjør Mester! En praktisk Tabletop Beredskapsøvelse for Proaktiv Krisehåndtering

PreParanoia Program 2018