Cisco

Omlag 80% av verdens internett-trafikk går gjennom vårt nettverk og vi har de beste forutsetningene for å oppdage trusler tidlig og få virksomheten din trygt koblet på nett.

Cisco hjelper selskaper i alle størrelser med å fornye måten mennesker knyttes sammen på. Våre løsninger danner sikkerhet og nettverksgrunnlag for tjenesteleverandører, små og mellomstore bedrifter innen privat og offentlig sektor.