Foredragsholdere
 

Olav Lysne

Olav Lysne er professor både ved Simulasenteret og Universitetet i Oslo. Han har bygget opp, og leder Robuste Nett senteret på Simula, som er finansiert av Samferdselsdepartementet.

Fagområdet hans er robusthet og sikkerhet i nasjonale infrastrukturer for elektronisk kommunikasjon. Lysne har ledet to utvalg for regjeringen, og begge har avlevert sin rapport i løpet av det siste halvannet året.
Lysne I - utvalget analyserte landets digitale sårbarheter, og kom med anbefalinger til en rekke samfunnssektorer. Lysne II - utvalget hadde som oppgave å utrede hvorvidt Etterretningstjenesten burde får anledning til å overvåke den datatrafikken som krysser landegrensene i kabel. Foredraget vil omhandle temaene fra utvalgsarbeidene så vel som fra Lysne sin egen forskning

Om foredraget - Hva skal vi være redde for?

Det norske samfunnet har over tid blitt flyttet over på en heldigital grunnmur. Alle viktige samfunnsfunksjoner som strømforsyning, vannforsyning, helsetjenester, varetransport, logistikk, telefoni og nasjonal kriseledelse er avhengige av digitale infrastrukturer. Når vi skal beskytte disse digitale infrastrukturene må vi forholde oss til to fakta. Først at de blir utsatt for operasjoner fra fremmede makter på daglig basis. Dernest at det utstyret som vi bygger de kritiske infrastrukturene av må kjøpes fra utlandet, og fra aktører som vi ikke nødvendigvis stoler på. I dette foredraget vil jeg ta at dypdykk i disse problemstillingene, og jeg vil gi noen pekere til hvordan vi som samfunn kan forholde oss til dem

Intervju med Olav Lysne

Olav Lysne hevder det et veldig stort sprik i modenhetsnivået innenfor IT-sikkerhet i kommune-Norge. Les hele intervjuet her
Del på Facebook
Del på Twitter
Tilbake
© 2017 Watchcom Security Group AS·www.watchcom.no·Phone (+47) 22 45 91 50
Watchcom bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider til bl.a. statistikk og skjemaoppdateringer. Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser, dersom du selv ikke endrer innstillingene i nettleseren.